Van harte welkom in de Tuinen van Hoegaarden!

Wij willen jullie graag uitnodigen om tussen eeuwenoude bomen tot rust te komen, deel te nemen aan evenementen of inspiratie op te doen voor in eigen tuin.

----------------

UPDATE: HERINRICHTING PARK EN WEBSITE

Het beheer van de vroegere Vlaamse Toontuinen werd de afgelopen jaren onder leiding van hoofdtuinman Geert Derom ingeruild voor een meer ecologisch, harmonisch en duurzaam parkbeheer. Door zijn keuzes werd het groenafval en het pesticidegebruik drastisch gereduceerd, o.a. door een meer doordachte keuze van beplanting en onkruidpreventie. Ookwerd een aantal tuinen verwijderd omdat ze te veel onderhoud vergden of niet in het concept pasten. 

Ondanks  deze maatregelen en het harde werk van de twee tuiniers bleek het niet haalbaar om het hele park - met zijn gazons, vaste plantenborders, collecties en bijzondere bomen - te onderhouden. Daardoor ligt het park er, in de ogen van vele bezoekers, onverzorgd bij. We zijn dus opnieuw op zoek moeten gaan naar manieren om het park onderhoudsvriendelijker te maken zonder de gebruiks- en erfgoedwaarde van het park in gevaar te brengen. 

Met deze vernieuwde visie laten we het concept van de vaak arbeidsintensieve siertuinen varen. Ontmoeten en ontdekken worden de sleutelwoorden: de bezoeker moet tussen eeuwenoude bomen kunnen genieten van een prachtige combinatie van recreatie, educatie en natuur. Spijtig genoeg hebben we hiervoor enkele mooie elementen moeten opofferen, zoals de Agapanthuscollectie, de rozentuin en enkele vasteplanten-borders. In ruil daarvoor worden de verschillende waterpartijen in ere hersteld, krijgen andere tuinen een opfrisbeurt en komt er plaats vrij voor streekeigen bloemen en kruiden.

Vandaag wil de gemeente in de eerste plaats een aangename ontmoetingsplek bieden voor inwoners en bezoekers van alle leeftijden. De focus komt te liggen op recreatie en natuur, op duurzaamheid en minder intensief onderhoud. Om dit te verwezenlijken diende de gemeente in 2014 een project in bij de provincie om steun te krijgen voor de herinrichting van het park. Dit Groen in de stad-project kreeg de toepasselijke naam HoeGAARDEn, waarbij ‘gaarde’ slaat op de vroegere betekenis, namelijk tuin of park. En dat is precies wat onze gemeente heeft aan te bieden: een prachtig park, met een rijke geschiedenis en veel merkwaardige bomen. 

De volgende maanden wordt er dus nog hard gewerkt aan de herinrichting, zodat ons park en bijhorende website volledig in orde zijn tegen de opening van het vernieuwde park in het najaar. Tijdens deze werken is het mogelijk dat niet alles even verzorgd is, maar laat dat jullie niet tegenhouden om al eens op bezoek te komen!Share